Красимир Махакян

Krassimir Mahakian

Web Designer | Pizza Chef | Seaman | Minimalist

Най-ценният от всички таланти е никога да не използваш две думи, когато една може да свърши работа.

Томас Джеферсън

The most valuable of all talents is that of never using two words when one will do.

Thomas Jefferson

Работа | Work

Салвиния ООД | Рекламист Salvinia ltd. | Advertising Specialist


Фондация Уеб Шелф | Управител
Foundation Web Shelf | Governor

Сертификати | Certificates

Проверка на фактите | Fulbright
Fact-checking | Fulbright

Мониторинг на медиите и противодействие на дезинформацията | Fulbright
Media monitoring & countering disinformation | Fulbright

Въведение в дигиталната журналистика | Reuters
Introduction to Digital Journalism | Reuters

Интелектуалната собственост | Институт по Интелектуална Собственост и Технологичен Трансфер на УНСС
Intelectual Property | Institute of Intelectual Property and Technology Transfer

Мениджър | Отворено Общество
Manager | Open Society Institute

Мониторинг на Политическата Реклама | БСЧИГП
Monitoring of Political Advertising | Association for Fair Elections

Реклама | Мултигруп
Advertising | Multigroup

Връзки с обществеността | Факултет по журналистика СУ
Public Relations | SOFIA UNIVERSITY

Контакти | Contact
box@mahakian.info

+359(0)88-965-2011
Запиши vCard

Социални Медии | Social Media