Get Adobe Flash player

Рекламата в Интернет

Тенденциите за развитие на международния комуникационен процес е тясно свързан с глобалната информационна Рекламата в Интернетмрежа. Рекламодателите проявяват все по-голям интерес към този нов рекламен канал. Участниците в рекламния процес в Интернет са същите както и при класическата реклама. Тук като рекламоносител се явява самата компютърна мрежа в цялото й многообразие и форми. Рекламодатели са тези, които изпращат рекламно послание. Адресатите са "ограничени почти изцяло в категория Интернет" потребителите. Изпълнителите са специализирани рекламни софтуерни агенции или универсални агенции, които наред с останалите форми на реклама, предлагат и рекламиране в световната мрежа.
Формите за рекламиране в Интернет са твърде разнообразни – от поместване на информация за фирмени продукти на собствения уеб сървър или на чужди сървъри до разпращане на електронна поща и участие в теле конференции. Особеност на рекламирането в Интернет се явява необходимостта от осъществяването на допълнителни действия по популяризирането на собствения сайт чрез следните начини:
Регистриране на фирмения сайт в търсещи машини; Регистриране в уеб директории или каталози; Разполагане на безплатни препратки в други сайтове; Регистрация на тематични сайтове.

Предимството да са основен и най-разпространен начин за пряко рекламиране в мрежата имат така наречените банер реклами. На много малка площ рекламодателят получава идеална възможност за представяне на своя продукт, услуга или просто за утвърждаване на фирменото си име. Въпреки, че в последно време се водят оживени дискусии за недостатъчната ефективност на рекламните банери и за необходимостта от други по-съвършени модели на интереси – рекламата, именно банерите си остават стандартният начин за разполагане на реклама в електронната мрежа.
При банерната реклама следва да се спазва едно основно правило – не карай потребителите да чакат дълго за зареждането на дадена информация. За да накара потребителите да кликват върху дадена банерна реклама, фирмата трябва да създаде привлекателно послание. Колкото по-елементарно е посланието на банера, толкова по-голям брой потребители ще го разберат.
Банерите работят единствено за продукти, за които потребителят е вече предизвестен. Повишаването на доверието в марката е цел само на най-платежоспособните компании.
За целите на Интернет рекламата могат да се използват и други по-елементарни и достъпни средства, освен банерите. Някои от тези небанерни средства за реклама позволяват на фирмата да получи резултати от Интернет още от първия ден на свързването. Едно от тези средства е електронната поща (e-mail).
E-mail е евтин и удобен канал за връзка с партньорите и клиентите, особено от чужбина, с цел предаване и получаване на различна специализирана информация. Размяната на електронни документи, видео – и аудио материали в Интернет позволява работа с няколко групи от хора едновременно, независимо къде се намират.

Основните предимства на рекламата по Интернет:
1. Интернет е събрал в себе си всички най-важни свойства на информационни системи. Като водещи отличителни черти се явяват информационното изобилие, Интерактивността и информационното "издърпване", даващо възможност процесът да се контролира от потребителите, а не от предоставящите информация.
2. Бързо предаване на рекламата с възможности за текущо актуализиране.
3. Разходите за разпространение и за достъп до потребителите са много ниски.
4. Възможност за насочване с много голяма точност към определена част от целева аудитория.
5. Интернет е единствената медия със симетрия на обратната връзка, което означава, че клиентът може да отговори незабавно чрез медията.
6. Несравними по отношение на другите медии възможности за следене на рекламно въздействие.
7. Посланието може да се предаде на няколко езика.
8. Използването на Интернет като среда за разпространение на рекламни послания оказва значително влияние върху положителен имидж на фирмата.

Недостатъците са:
1. Ограничен обхват в сравнение с другите медии. Все още Интернет е неподходящ като основна медия за рекламодатели, които целят да достигнат широката аудитория.
2. Многобройни "съперници" за вниманието на потребителите в лицето на другите статии и реклами, разпространявани чрез мрежата.
3. В Интернет се наблюдават два основни начина на навигация: преднамерено търсене, което е целево ориентирано и "сърфиране", което не е вътрешно мотивирано.
4. Характерните за Интернет хипервръзки могат да създадат по-персонифицирани реклами. Ако те обаче не са използвани както трябва, могат да доведат до дезориентация и объркване на потребителя.
5. Малкото бариери за влизане в медията и липсата на контрол над съдържанието означават, че качеството и достоверността на информацията е много по-важен, отговорен и труден въпрос за Интернет реклама, отколкото при масови медии.
6. Цените за поместване на рекламата са много ниски, но пък няма гаранция, че поместеното съдържание ще бъде видяно от всеки клиент.

Интернет рекламата е бъдещето. И ще се усъвършенства все повече и повече. Предимствата ще се увеличават, а недостатъците й ще намаляват.

  Други Шаблони